Aktuálně vypsány 2 kurzy ! Viz níže...
Volejte +420 725 409 159

Proč se kurzů účastnit a pro koho jsou určeny?

Kurzy jsou určeny pro fyzioterapeuty.

Kurzy vás provede: Mgr. Věra Kučerová

Fyzioterapie Kučerová

Proč se kurzů účastnit?

  • Zvýšíte vlastní odbornost.
  • Naučíte se podrobně orientovat v principech primární vertikalizace člověka a poznáte, jak je správně terapeuticky využít.
  • Budete schopni samostatně rozhodovat o léčebném postupu. Dokážete odpovědně vést rodiče v terapii s jejich dítětem.
  • Díky teoretické přípravě a praktickému nácviku se naučíte aplikovat principy Bazálních posturálních programů.
  • Vzhledem k omezenému počtu účastníků je zajištěn individuální přístup ke každému studentovi zvlášť.
  • Získáte odborný materiál včetně popisu a fotografií jednotlivých terapeutických vstupů. Získáte certifikát.

Blíže o kurzech

V kurzu vás čeká prolínání teoretických přednášek s praxí.

Teorie

V teorii se podrobně seznámíme s vývojem dítěte v prvním roce života

BPP

Naučíme se pohled na vývoj skrze Bazální posturální programy

Reflexologie a diagnózy

Podrobně se podíváme na význam reflexologie a polohových reakcí při vyšetřeních. Budeme se zabývat vybranými diagnózami, se kterými se fyzioterapeut v dětské ambulanci nejčastěji setkává ( predilekce, nestabilita, diastáza, pupeční kýla, plagiocefalie……)

Terapie BPP

Připravíme se na terapii BPP. Součástí terapie bude handling. Terapie bude prováděna v tzv. vstupních posturách, které odpovídají polohám z vývoje lidského vzpřimování

Praktická část

Praktická část bude nejen s terapeutickými panenkami a ve dvojicích, ale i s dětmi ve věku 3- 12 měsíců

Kurzy

Bazální posturální programy v dětské fyzioterapii - kojenec.

Kurz bude zařazen do celoživotního vzdělávání a hodnocen kredity UNIFY ČR

Termíny

I. termín: 3.-7.6.2024,
II. termín: 9.–13.9.2024

Místo

Místo konání: Fyzioterapie Kučerová, Drobného 366, Nové Město na Moravě 59231

Délka kurzu

40 hodin intenzivního školení v pěti dnech

Počet účastníků

maximálně 8

Vstupní podmínky

Odborná způsobilost k výkonu povolání (ukončené vzdělání v oboru fyzioterapie – střední, vyšší, VŠ).

Cena kurzu

15000 Kč

Přihlašte se

Před přihlášením do kurzu si prosím přečtěte všeobecné obchodní podmínky

Přihlásit se

BPP terapie

Autorkou konceptu je Jarmila Čápová. Vychází z neurofyziologických poznatků a z procesu postupného vývoje lidského vzpřimování, tedy zákonitostí raného psychomotorického vývoje

Bazální posturální programy

Pokud se dítě vyvíjí dobře, postupně se tyto programy uplatňují v závislosti na zrání CNS. Neznamená to však, že budou fungovat po celý život.

V průběhu života, často z různých důvodů (nemoc, sedavé zaměstnání, úraz …), tyto programy nahrazujeme jinými pohybovými vzory, které již nepůsobí blahodárně na pohybový systém, tak aby nám co nejdéle vydržel bez bolesti nějaké části těla a změn na pohybovém aparátu. Je potom nutné se opět k těmto bazálním programům vrátit a tyto „obnovitelné zdroje“ opět využívat – najít k nim prostřednictvím terapeuta opět cestu. Dochází k postupnému návratu k přirozené hybnosti bez bolesti a to s vyváženým svalovým napětím, centrovanými klouby a zdravou stabilní páteří.

Terapie

Terapie je prováděna v tzv. vstupních posturách, které odpovídají polohám z vývoje lidského vzpřimování.

Práce v BPP se individuálně přizpůsobuje tělesnému a duševnímu stavu pacienta. Využití pro děti i dospělé různých diagnóz z důvodu využívání genetických zdrojů, které má každý jedinec (jen k nim z nějakého důvodu nemůže najít cestu). Má tedy pouze jednu kontraindikaci a to stav, kdy není možné pacienta psychicky namotivovat ke spolupráci.

kontaktní informace